En ödmjuk och målmedveten resa

Klimatneutrala transporter är en viktig del av en värld i balans. Dit är vägen lång och komplicerad och ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Vi på Key Logistics strävar alltid efter att bli bättre på det vi gör. Inte minst inom hållbarhet, där vårt mål är att tillsammans med dig som kund uppnå 100% klimatneutralitet. Ödmjuka inför uppgiften jobbar vi långsiktigt och målmedvetet med olika åtgärder för att nå målet.

Det mest hållbara alternativet

En viktig del i hållbarhetsarbetet när det gäller transporter är att välja det mest klimatsmarta alternativet. Bara genom att välja båtfrakt i stället för flyg reducerar du 98% av utsläppen. Frakt på tåg innebär en reduktion på 90% jämfört med flyg.

Vi hjälper dig planera frakten och välja bäst alternativ för varje del av transportkedjan. Eftersom vi jobbar oberoende för dig gentemot alla stora logistikföretag, kan vi sy ihop den smartaste och mest hållbara lösningen och kombinera olika alternativ till en skräddarsydd lösning.

Beräknar klimatpåverka

När vi har hittat den bästa lösningen gör vi en uträkning på hur stor klimatpåverkan transporten utgör. Vi jobbar också med att fylla alla containers. Att frakta luft i halvtomma containers är ett mycket dåligt miljöval.

Vi planterar träd

I ett samarbete med Läkarmissionen planterar vi träd i Awassa-regionen i Etiopien. På så sätt kompenserar vi för den klimatbelastning vi ännu inte kan eliminera. Trädplantering har dessutom det goda med sig att den bidrar med virke, ved och frukt till fattiga familjer. Den ger skugga och fuktar jorden så skördarna förbättras så maten räcker och kanske ger överskott som kan säljas och ge pengar till kläder förbättrade levnadsvillkor och utbildning. Fattigdomsbekämpning är en viktig del i det globala klimat- och miljöarbetet.

En långsiktig strävan

Det kommer att krävas ett långsiktigt arbete och ett stort engagemang för att uppnå målen som är uppsatta inom branschen, men varje steg åt rätt håll tar oss närmare målet. Följ med oss på vår resa mot en mer hållbar värld. Låt oss sitta ner och prata om vad vi kan göra tillsammans.