Vägtransporter

Vi har breda nätverk av leverantörer som erbjuder hög kvalité och som täcker det flesta marknader. Detta gör att vi kan ge er som kund snabba svar vid förfrågningar.

Vi erbjuder ett brett produktutbud som inrikes och internationell distribution samt crosstrade av paket, styckegods, partigods, dellaster och hellaster. Vi hanterar även tempererade transporter som livsmedelstransporter och ”just in time” leveranser. Vi har även kunskap inom farligt gods transporter och kan erbjuda hjälp inom ämnet, så som förpackning/dokument och transportetiketter.