Järnväg

Vi erbjuder containertransport via järnväg ifrån flera destinationer i världen och även inrikes i Sverige. Detta är en fraktlösning som är ett alternativ som erbjuder kortare transittid än exempelvis lastbil eller båt.

Dörr-till-dörr-leveranser kan dock sällan göras med endast järnväg. Järnvägens nackdelar utjämnas med flexibel vägtransport på lastbil till slutdestination. Kombinationen av transportslagen väg/järnväg leder till minskade koldioxidutsläpp och skonar miljön.

Vi har samarbetspartners som gör att vi kan erbjuda veckoavgångar från utvalda tågstationer i Kina. Det vanligaste tåganknytningen i Europa är Warszawa och Hamburg och därifrån kombinerar vi detta med landtransport till slutdestination både till en terminal eller alternativ dörrlösning.

Kontakta oss för att få veta mer.