Lagerhållning

Vi samarbetar idag med flera terminaler runt om i Sverige och erbjuder det flesta tjänster inom detta. Vi utgår alltid ifrån kundens behov och ger helhetslösningar för kunden.

Tjänster inom ämnet:

  • Långtidslagring
  • Stuff av container
  • Lossning av container
  • Plastning av pallar
  • Tullager
  • Hantering av farligt gods
  • Uppmärkning av gods
  • Sortering av gods