Vi stöttar Göteborgs Stadsmission

I Göteborg lever allt för många familjer i fattigdom. Det vill vi på Key Logistics vara med och ändra på.

Därför stöttar vi Göteborgs Stadsmissions arbete med att dela ut varma vinterkläder och mat i jul.

På det här sättet tar vi ett samhällsansvar och är med och skapar en möjlighet till förändring.

 

Om du vill veta mer, gå in på www.stadsmissionen.org